Međunarodni Montesori 3 do 6 kurs

AMI SERTIFIKAT ZA 3 do 6 MONTESORI  ASISTENTA

CILJ KURSA

AMI kurs za Montesori 3 do 6 asistenta ima za cilj da upozna polaznike sa:
- osnovama Montesori pedagogije
- razvojem od rođenja do zrelosti
- osnovama rada u Dečjoj kući
- načinima za pomaganje detetu da se osamostali u periodu od 3 do 6 godine
- ulozi asistenta u Dečjoj kući.


TRAJANJE KURSA I DATUM

60 sati onlajn predavanja i 9 sati posmatranja dece.

Datumi:
20. i 21. februar
27. i 28. februar
6. i 7. mart
13. i 14. mart

Satnica: od 9 do 13 i od 15 do 18 časova.

IRENE FAFALIOS

Magistar socijalne antropologije
sa AMI Montesori diplomama za uzrast 0-3, 3-6, 6-12.
Živi i radi u Atini, gde je 2002. godine osnovala
AMI Montesori trening centar - The Montessori Lab.
Međunarodni je predavač, 3 do 6 trener i ispitivač. 
Bavi se i dvojezičnošću kod dece. 

SADRŽAJ KURSA

Uvod u Montesori
Uloga glavnog Montesori vaspitača
Uloga Montesori asistenta
Periodi razvoja
Um deteta od 0 do 6 godina, senzitivni periodi
Red
Pokret od rođenja do 6. godine
Jezik
Samostalnost
Pripremljeno okruženje
Sloboda i disciplina 
Socijalni razvoj
Posmatranje - značaj, tehnike i beleženje
Muzika i umetnost
Održavanje okruženja

KOME JE NAMENJEN KURS

Za vaspitače, saradnike, roditelje, administratore, sve zainteresovane za Montesori pedagogiju, pravilan razvoj dece do šeste godine i početak primene Montesori programa. 

JEZIK KURSA

Engleski sa prevodom na srpski

LITERATURA

Montesori M: Upijajući um, MIBA Books
Montesori M: Tajna detinjstva, Propolis Books
Montessori M: Education for a new World
Montessori M: The Child in the Family
Za knjige koje nisu kod nas prevedene polaznici kursa dobijaju prevod potrebnih poglavlja.

CENA

400 evra u dinarskoj protiv vrednosti.
Polovina iznosa se plaća uz prijavu za kurs, polovina početkom marta.


AMI ZAHTEVI ZA DOBIJANJE SERTIFIKATA

Piprema tri teorijska rada sa predavanja na teme koje odredi trener
Izveštaj o posmatranju
Priprema materijala
Minimum 90% pohađanja kursa