Međunarodni Montesori 3 do 6 kurs

AMI SERTIFIKAT ZA 3 do 6 MONTESORI  ASISTENTA

CILJ KURSA

Uvod u Montesori pedagogiju i praksu i trening za rad asistenta u Montesori Dečjoj kući. Kurs je pogodan i za saradnike, roditelje i druge zainteresovane za Montesori pedagogiju i osnova je za početak primene Montesori 3 do 6 programa.

Na kursu se stiču znanja potrebna za rad u Dečjoj kući:
- kako se posmatraju deca
- kada i kako intervenisati a kada ne
- kako omogućiti deci da postanu samostalna
- razumevanje koncepta slobode i discipline u Montesori pedagogiji
- pomaganje deci u razvoju i glavnom vaspitaču u radu.
Kurs se realizuje putem predavanja koje drži međunarodni trener. Online predavanja nisu moguća.


TRAJANJE KURSA I DATUM

60 sati predavanjai 9 sati posmatranja dece.

Datum: u pripremi

IRENE FAFALIOS

Magistar socijalne antropologije
sa AMI Montesori diplomama za uzrast 0-3, 3-6, 6-12.
Živi i radi u Atini, gde je 2002. godine osnovala
AMI Montesori trening centar - The Montessori Lab.
Međunarodni je predavač, 3 do 6 trener i ispitivač. 
Bavi se i dvojezičnošću kod dece. 

SADRŽAJ KURSA

Uvod u Montesori
Uloga glavnog Montesori vaspitača
Uloga Montesori asistenta
Periodi razvoja
Um deteta od 0 do 6 godina, senzitivni periodi
Red
Pokret od rođenja do 6
Jezik
Samostalnost
Pripremljeno okruženje
Sloboda i disciplina 
Socijalni razvoj
Posmatranje - značaj, tehnike i beleženje
Muzika i umetnost
Održavanje okruženja

KOME JE NAMENJEN KURS

Za vaspitače, saradnike, roditelje, administratore, sve zainteresovane za početak primene Montesori programa, Montesori pedagogiju i za pravilan razvoj dece do šeste godine. 

JEZIK KURSA

Engleski sa prevodom na srpski

LITERATURA

Montesori M: Upijajući um, MIBA Books
Montesori M: Tajna detinjstva, Propolis Books
Montessori M: Education for a new World
Montessori M: The Child in the Family


AMI ZAHTEVI ZA DOBIJANJE SERTIFIKATA

Piprema tri teorijska rada sa predavanja na teme koje odredi trener
Izveštaj o posmatranju
Priprema materijala
Minimum 90% pohađanja kursa