MONTESORI INFO SEMINARI

Info seminari su namenjeni svima koji su zainteresovani da na pravom mestu dobiju relevantne informacije o tome šta je i kako je nastala Montesori pedgogija, kako se dete pravilno razvija od rođenja do zrelosti, kako pomoći detetu u razvoju, koje su osnovne zakonitosti razvoja.

U zavisnosti od izabranog seminara razrađuju se osnove razvoja do 3 godine ili od 3 do 6 godina, pripremljeno okruženje, Montesori materijali i aktivnosti, osnove Montesori programa i način rada. 

Dobijaju se preporuke za dalje edukacije, knjige i moguće dalje aktivnosti u oblasti Montesori obrazovanja.