MONTESORI SEMINAR 3 DO 6

MONTESORI CENTAR ZVONO I SRPSKA MONTESORI ASOCIJACIJA

OSNOVNE INFORMACIJE O MONTESORI PEDAGOGIJI, DEČJEM RAZVOJU I MONTESORI PROGRAMU OD 3 DO 6 GODINA


SADRŽAJ SEMINARA

- Istorijat i osnove Montesori pedagogije
- Naučne zakonitosti razvoja od rođenja do zrelosti
- Razvoj deteta od 3 do 6 godina
- Montesori program od 3 do 6 godina
- Montesori materijali i aktivnosti
Poseta Dečjoj kući PU Montesori zvono


KOME JE NAMENJEN SEMINAR

Seminar je namenjem roditeljima, vaspitačima, saradnicima, administratorima i opštoj javnosti.

Sertifikat o pohađanju se dobija na kraju seminara.

OSNOVNE INFORMACIJE

Datum: u pripremi


PREPORUČENA LITERATURA

OTKRIĆE DETETA

Propolis Books

TAJNA DETINJSTVA

Propolis Books