Međunarodni Montesori 3 do 6 kurs

AMI SERTIFIKAT ZA MONTESORI 3 DO 6 ASISTENTA

ONLAJN AMI 3-6 KURS

8. jun - 3. jul 2022

Trener: Irini Fafalios

Rok za prijavu: 05. jun

CILJ KURSA

AMI međunarodni kurs za Montesori asistenta  ima za cilj da upozna polaznike sa osnovama:
- Montesori pedagogije
- pravilnim razvojem od rođenja do zrelosti
- pravilnim razvojem od 3 do 6 godina
- osnovama rada u Dečjoj kući
- ulozi asistenta u Dečjoj kući.

Posebne teme

- Značaj upijajućeg uma do 6. godine
- Montesori koncept slobode i discipline
- Značaj posmatranja deteta
- Kako pripremiti okruženje prema detetovim razvojnim potrebama
- Kako pomoći detetu da se osamostali
- Bogaćenje govornog jezika


TRAJANJE KURSA I DATUMI

- 50 sati onlajn predavanja
- 10 sati pripreme materijala kod kuće
- 9 sati posmatranja dece.

Datumi i satnica predavanja:
Sreda 8. jun, četvrtak 9. jun, petak 10. jun 17-20
Subota 11.jun, nedelja 12.jun 7:30-11:30
Ponedeljak 13.jun, utorak 14.jun, sreda 15.jun, četvrtak 16.jun 17-20
Subota 18.jun, nedelja 19.jun 7:30-11:30
Utorak 21.jun, sreda 22.jun 17-20
Subota 2.jul, nedelja 3.jul 7:30-11:30

Datumi i satnice mogu biti predmet manjih promena.

PREPORUČENA LITERATURA

UPIJAJUĆI UM
posebno poglavlja 2,3,7,8,9,10,11,13,14,16, 21,22,23,26

TAJNA DETINJSTVA
posebno poglavlja 2, 3,4,5,6,7,10

OTKRIĆE DETETA
posebno poglavlje 4

 

IRENE FAFALIOS

Magistar socijalne antropologije
sa AMI Montesori diplomama za uzrast 0-3, 3-6, 6-12.
Živi i radi u Atini, gde je 2002. godine osnovala
AMI Montesori trening centar - The Montessori Lab.
Međunarodni je predavač, 3 do 6 trener i ispitivač. 
Bavi se i dvojezičnošću kod dece. 

SADRŽAJ KURSA

Uvod u Montesori
Uloga glavnog Montesori vaspitača
Uloga Montesori asistenta
Periodi razvoja
Um deteta od 0 do 6 godina, senzitivni periodi
Red
Pokret od rođenja do 6. godine
Jezik
Samostalnost
Pripremljeno okruženje
Sloboda i disciplina 
Socijalni razvoj
Posmatranje - značaj, tehnike i beleženje
Muzika i umetnost
Održavanje okruženja

PRIJAVA ZA AMI KURS

KOME JE NAMENJEN KURS

Za vaspitače, saradnike, roditelje, administratore, sve zainteresovane za Montesori pedagogiju, pravilan razvoj dece do šeste godine i početak primene Montesori programa. 

JEZIK KURSA

Engleski sa prevodom na srpski

LITERATURA

Montesori M: Upijajući um, MIBA Books
Montesori M: Tajna detinjstva, Propolis Books
Montessori M: Education for a new World
Montessori M: The Child in the Family
Za knjige koje nisu prevedene na srpski jezik polaznici kursa dobijaju prevod potrebnih poglavlja.

CENA

48.000 evra u dinarskoj protiv vrednosti.
Polovina iznosa se plaća uz prijavu za kurs, polovina tokom kursa.


AMI ZAHTEVI ZA DOBIJANJE SERTIFIKATA

Piprema tri teorijska rada sa predavanja na teme koje odredi trener
Izveštaj o posmatranju
Priprema materijala
Minimum 90% pohađanja kursa