MEĐUNARODNE MONTESORI EDUKACIJE

Međunarodnu Montesori asocijaciju (The Association Montessori Internationale -AMI) osnovala je 1929. godine Marija Montesori da bi očuvala integritet svog rada i obezbedila očuvanje kvaliteta posle svoje smrti. AMI je priznata međunarodna organizacija u oblasti Montesori obrazovanja.
Tokom duge istorije AMI je podsticao pojavu i razvoj Montesori programa i edukacije učitelja i vaspitača i radio na podržavanju razvoja i obrazovanja dece i mladih u različitim sredinama širom sveta.
AMI je nevladina organizacija povezana sa Ujedinjenim Nacijama od 1985 i UNESCOm od 1962. godine.
AMI trening centri širom sveta nude dve vrste edukacije - kurs za asistente i trening na tri nivoa: do 3 godine, od 3 do 6 godina, od 6 do 12 godina a trenutno se priprema i četvri nivo, od 12 do 18 godina.


AMI kursevi za asistente pružaju osnovna znanja o Montesori teoriji i praktična znanja u odnosu sa decom, pripremi okruženja, materijala, posmatranju i pomaganju deci u razvoju.
AMI treninzi obučavaju za primenu Montesori programa za određen nivo i uključuju ozbiljno učenje Montesori teorije, prezentacije materijala, vežbe sa materijalima, posmatranje i praksu.
Montesori centar Zvono, pod pokroviteljstvom Srpske Montesori asocijacije, a u cilju uvođenja AMI Montesori edukacija u Srbiji i regionu, trenutno organizuje AMI 3 do 6 kurs, i radi na organizovanju 3 do 6 treninga i 0 do 3 kursa i treninga.